DÍA  A  DÍA
AMB ELS MÉS PETITS

A més a més de la gestió integral de cada escola, facilitem una àmplia varietat de serveis auxiliars:

Atenció de necessitats educatives especials

Des de les nostres escoles defensem el respecte per les diferències i la normalització, tot facilitant, al màxim, la inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials. Assumim la diversitat per desenvolupar, en tot l’alumnat, les seves capacitats i habilitats, respectant la varietat de ritmes d’aprenentatge.

Suport a la conciliació

A Koala atenem els diferents nivells d’escolarització de 0 a 3 anys i oferim servei de guarda i atenció en horaris especials i estesos per facilitar la conciliació laboral i familiar. Proporcionem unes cures que reforcen l’autonomia i la independència en la rutina diària i quotidiana dels petits.

Activitats extraescolars

Oferim un programa d’activitats extraescolars per complementar l’educació formal i reglada, tot posant l’accent a aprendre a compartir i conviure. Mitjançant estratègies lúdiques i educatives, els nens i les nenes gaudeixen del seu temps de lleure.

Gabinet psicopedagògic

Disposem de gabinets especialitzats en l’atenció primerenca, formats per equips de professionals de la psicologia i la pedagogia. Si cal, les famílies hi poden recórrer per fer consultes sobre educació (alimentació, son, conducta, habilitats socials, dificultats d’aprenentatge…).

Educació bilingüe i plurilingüe

Algunes de les nostres escoles ofereixen la possibilitat d’aprendre una segona o tercera llengua. Tots els conceptes es treballen en la llengua materna i de manera paral·lela en altres idiomes amb activitats complementàries.

Aplicació mòbil

Molts centres Koala disposen d’una aplicació mòbil a través de la qual el personal educatiu comunica, a les famílies, com transcorre el dia a dia dels petits a l’escola. A més a més, existeixen altres vies de comunicació, com ara circulars, notes al tauler d’anuncis, reunions trimestrals, tutories, etc.

Relació amb les famílies

Els pares i les mares se senten tranquils en confiar-nos la cura i l’educació dels seus fills. La nostra relació amb les famílies és oberta i comunicativa, ja que treballem per convertir-nos en un reflex de l’educació que cada nen i nena rep a casa i a la inversa.

Menjadors escolars

Promovem una alimentació saludable, en alguns centres amb cuina pròpia, basada en la dieta mediterrània i en el manteniment de la tradició gastronòmica regional de cada escola. Amb els màxims estàndards de salubritat i els protocols necessaris per a casos d’al·lèrgies i intoleràncies.

Principis bàsics de nutrició

per a Koala escoles bressol

Menús sense sal afegida

Potenciar el gust dels plats
mitjançant l’ús d’herbes
aromàtiques

Fer servir oli d’oliva

Prioritzar verdures i hortalisses
fresques

Reduir el consum d’aliments
ensucrats

Introduir productes integrals
(pa, arròs, pasta…)

Fer servir farina de blat de moro
en els plats

Alimentació baixa en greixos
saturats

Potenciar el consum d’aigua

Tots els menús són dissenyats i controlats per l’equip de nutricionistes professionals

Evitar el consum d’àcids trans

Mantenir la tradició
gastronòmica regional