EDUCACIÓ INTEGRAL
EN ENTORNS SEGURS

La gestió dels centres de Koala Escoles Bressol ha obtingut les certificacions de qualitat i medi ambient gràcies a l’aplicació d’uns pilars estratègics que serveixen de marc per definir els objectius següents:

1

Desenvolupar un model educatiu per garantir l’educació integral del nostre alumnat amb el suport dels millors professionals del sector.

2

Promoure la comunicació amb la família de manera contínua perquè les necessitats dels nens i nenes estiguin cobertes sigui quina sigui la circumstància.

3

Assegurar la confidencialitat de la informació del nostre alumnat i el seu entorn d’acord amb la normativa de protecció de dades.

4

Mantenir la seguretat de l’alumnat tot complint amb la normativa tècnic legal, associada al manteniment correcte i a la vigilància de les nostres escoles.

5

Promocionar una dieta saludable d’acord a les necessitats de desenvolupament físic i intel·lectual així com d’altres de caràcter específic (control d’al·lergògens, intoleràncies i altres dietes especials) gràcies al treball desenvolupat pel nostre equip de nutricionistes i dietistes.

6

Inculcar, a l’alumnat i el seu entorn, el respecte pel nostre medi ambient incorporant en el seu dia a dia hàbits sostenibles.

7

Incorporar eines innovadores que permetin millorar la gestió global de l’escola.

A més a més, complim amb la legislació vigent en matèria de seguretat i salut i comptem amb un Pla de Prevenció que busca la millora continuada en el treball, cosa que permet minimitzar la sinistralitat i incrementar el grau de satisfacció dels empleats.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS I CODI ÈTIC

A Koala Escoles Bressol assumim la igualtat de tracte i d’oportunitats en tots els nostres àmbits d’actuació, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe. Fidels a un ferm compromís social, comptem amb protocols de prevenció i actuació en casos d’assetjament laboral i sexual i treballem per la integració laboral, en la nostra plantilla, de dones víctimes de violència de gènere, així com de persones de col·lectius desfavorits.

Així mateix, ens adherim al Codi Ètic elaborat per Clece, en el qual es recullen les pautes d’actuació i conducta que exigeix als seus empleats. Com a instrument de comprovació del seguiment d’aquestes pautes, hem habilitat un canal ètic mitjançant el qual qualsevol persona pot comunicar les irregularitats greus que s’hagin produït o puguin produir-se a Koala Escoles Bressol.