VOCACIÓ DE SERVEI

Koala Escoles Bressol pertany a Clece, que ofereix serveis socials a diferents col·lectius. Des de Koala, gestionem a tot Espanya escoles públiques del Primer Cicle d’Educació Infantil, per a nens i nenes de 0 a 3 anys.

Cuidem els menuts amb metodologies innovadores i facilitem la conciliació laboral de les seves famílies a través d’activitats complementàries dins i fora dels nostres centres. Per fer-ho, comptem amb un equip docent especialitzat en educació infantil i totes les nostres escoles s’han dissenyat per atendre qualsevol necessitat dels alumnes.

Els nostres serveis educatius inclouen un> compromís amb la innovació i la millora constant, a través de la formació continuada del professorat i la recerca en models d’aprenentatge nous. En el dia a dia, la metodologia de cada centre es personalitza en funció de l’alumnat, la comunitat educativa i qualsevol altra variable contextual.

596

docents

56

Escoles Infantils

5074

Alumnes